verknochtheid

De volgende definities zijn er voor het woord verknochtheid

  • het heel sterk aan iets gehecht zijn ▸ Hahaha. De held. Hahaha. Jeroeslan Lazarevitsj.Óm Pasja te verlossen van zijn bezoedelende verknochtheid aan haar, deze met wortel en tak uit te roeien en een einde te maken aan zijn kwellingen, verklaarde Lara dat ze helemaal met hem brak omdat ze niet van hem hield, maar ze huilde zo bij het uitspreken van deze verloochening dat het onmogelijk was haar te geloven.[2] ▸ Dat ze ondanks de bestraling en de pijn tot het eind toe bij het radiostation betrokken bleef, is tekenend voor haar verknochtheid aan het vak. Anne-Marie Davids kon niet zonder radio, net zo min als zij het zonder politiek kon stellen. Onderonsjes, wandelgangen, primeurtjes. Het waren de ingrediënten waar Davids het voor deed.[3] (bron: WikiWoordenboek)

Voeg een definitie toe.