taal

De volgende definities zijn er voor het woord taal

  • (taalkunde) een systeem van spraakklanken door middel waarvan mensen met elkaar communiceren en de schriftelijke vastlegging hiervan Meneer, welke taal spreekt men in dat land?  Onhandige meisjes die worstelen met het groter worden. En maar giechelen. In onze taal is het een van de tederste liedjes die ik ken. Paul van Vliet schetst de meisjes van 13 letterlijk ten voeten uit.[2]  (bron: WikiWoordenboek)

Voeg een definitie toe.