syncretisme

De volgende definities zijn er voor het woord syncretisme

  • (filosofie) (religie) de versmelting van wijsgerige en religieuze opvattingen en meningen van verschillende herkomsten, zonder dat er een synthese bereikt wordt Voorgaan in het Onze Vader en daarna d'noaln roop is een staaltje Twents "syncretisme".  (bron: WikiWoordenboek)

Voeg een definitie toe.