examinering

De volgende definities zijn er voor het woord examinering

  • (onderwijs) het afnemen van een eindtoets ▸ In een reactie op zijn website zegt het Calvijn College dat na uitvoering van een herstelprogramma 63 van de 77 kader-leerlingen hun diploma hebben gehaald. De school heeft een externe commissie gevraagd onderzoek te doen naar het examendebacle. Deze onderzoekscommissie constateert eveneens dat er veel onduidelijkheid was bij de organisatie van de examens en de cijferadministratie. "We kunnen ons vinden in de bevindingen en adviezen, die ons sterken in de keuze voor de ingezette acties om de kwaliteit van de examinering te verbeteren", zegt de school.[1] ▸ Om te zorgen dat het onderwijs in taal en rekenen goed wordt en blijft, adviseert de Onderwijsraad om leraren in spe al tijdens de lerarenopleidingen vaker te toetsen op hun eigen taal- en rekenvaardigheid, niet alleen aan het begin, maar ook aan het eind van de opleiding. Dat zou een centrale landelijke examinering moeten zijn, als het aan de Onderwijsraad ligt.[2] (bron: WikiWoordenboek)

Voeg een definitie toe.