aselect

De volgende definities zijn er voor het woord aselect

  • volkomen bepaald door het toeval, vooral gebruikt in het kader van statistisch onderzoek De onderzoekers concluderen dat voor een optimale academische input in het politieke debat moet worden voorkomen dat afnemers van wetenschappelijke literatuur alleen worden blootgesteld aan inzichten die in hun politieke kraam te pas komen. Ze zeggen alleen niet hoe dat moet. Ze maken wel een voorbehoud. Hoewel de helft van de Amerikaanse bevolking boeken online koopt vormen online kopers geen aselecte steekproef van het lezerspubliek.[3]  De cijfers in het BPD-rapport komen van het Duitse onderzoeksbureau USUMA. Dit bureau ondervroeg in elk van de drie landen duizend mensen. In Nederland gebeurde dit met een online enquête. USUMA kreeg de opdracht een „representatieve en aselecte steekproef” te doen, zegt Desirée Uitzetter, directeur gebiedsontwikkeling van BPD. De steekproef moest representatief zijn wat betreft onder meer de geografische spreiding van de respondenten en hun sociale achtergrond. Aselect betekent: mensen worden na loting benaderd.[4]   (bron: WikiWoordenboek)

Voeg een definitie toe.