artotheek

De volgende definities zijn er voor het woord artotheek

  • een organisatie die werken van beeldende kunst in bruikleen geeft of verhuurt aan particulieren of bedrijven P.P.M. Hekkert concludeert in zijn proefschrift 'Artful judgements, a psychological inquiry into aesthetic preferences for visual patterns', Delft 1995, mede op grond van door hem verricht gedetailleerd onderzoek, dat de meeste proefpersonen die geen specialistische kennis hebben van moderne beeldende kunst de voorkeur geven aan figuratieve schilderijen waarop het onderwerp duidelijk herkenbaar is en waarvan zij de indruk hebben dat het werk van vakmanschap getuigt. De hoge waardering voor Rembrandt, Van Gogh en Rien Poortvliet is hiermee in overeenstemming. Ook de ervaringen van beheerders van artotheken wijzen overwegend in die richting. Wat dit betreft is het verschil tussen de esthetische voorkeuren van Nederlanders en die van andere volken dus minder groot dan men uit de kop van het genoemde artikel ('Nederlanders verkiezen een abstract schilderij') zou kunnen opmaken.[4]  (bron: WikiWoordenboek)

Voeg een definitie toe.