armenwet

De volgende definities zijn er voor het woord armenwet

  • De laatste armenwet van Nederland stamt uit 1912 Op basis van de armenwet kregen hulpbehoevenden die niet tot een kerkelijke gezindte behoorden in geval van 'volstrekte onvermijdelijkheid' recht op bedeling door een overheidsorgaan.  (bron: WikiWoordenboek)

Voeg een definitie toe.