apocrief

De volgende definities zijn er voor het woord apocrief

  • (religie) (van een overgeleverde tekst) volgens een kerkgenootschap niet echt tot de Bijbel behorend ▸ Voor zijn grillige Jezus-figuur putte Coetzee uit apocriefe Bijbelverhalen, waarin het kind Jezus zijn leeftijdsgenoten afwisselend treitert en geneest.[3] ▸ Willem van Oranje werd hierbij vaak met een reeks geliefde oudtestamentische helden vergeleken, zoals Mozes, David of Judas de Makkabeeër, de hoofdpersoon uit het eerste deel van een toen nog niet apocrief geacht bijbelboek.[4] (bron: WikiWoordenboek)

Voeg een definitie toe.