antoniusvuur

De volgende definities zijn er voor het woord antoniusvuur

  • (verouderd) ziekte die ontstaat door het eten van met een schimmel geïnfecteerde rogge (moederkoorn) ▸ De laatmiddeleeuwse schilder Matthias Grünewald kreeg ooit de opdracht een schilderstuk van de gekruisigde Christus te ontwerpen voor het Sint-Antoniusklooster te Isenheim in de Elzas. In dat klooster verzorgden de monniken melaatsen en mensen die –nog erger– door het Antoniusvuur waren getroffen en razend werden van de pijn.[3] (bron: WikiWoordenboek)

Voeg een definitie toe.