antipapisme

De volgende definities zijn er voor het woord antipapisme

  • een gevoel van afkeer van de Katholieke Kerk en een beweging die op dat gevoel gebaseerd is De ChristenUnie is verder geëvolueerd tot een partij waarin ook katholieken welkom zijn. Voor wie de ontstaansgeschiedenis van GPV en RPF kent, waarin een zeker antipapisme niet ontbrak, is dat een opmerkelijke ontwikkeling. De ChristenUnie is zo meer een, linkser georiënteerd, alternatief voor het CDA geworden.[1]  (bron: WikiWoordenboek)

Voeg een definitie toe.