alluvium

De volgende definities zijn er voor het woord alluvium

  • (geologie) sediment van los materiaal (regoliet) dat door stromend water is afgezet Dit alluvium bestaat hoofdzakelijk uit kalkrijke, bruinachtige, zware klei; slechts in de grote kreken treft men zandig materiaal aan. [3] Vroeger bestond het Eijerland uit de van ouds bekende Duinkom, gevormd door diluvische of oorspronkelijke gronden, (waarop het geheel op zichzelf staande Eijerlandshuis gevonden wordt) en het tusschen dit Eijerland en Texel gelegene Buitenveld, een' alluvium of aangespoelden grond. [4] (bron: WikiWoordenboek)

Voeg een definitie toe.