allriskverzekering

De volgende definities zijn er voor het woord allriskverzekering

  • overeenkomst waarbij tegen betaling van een premie alle mogelijke schade wordt vergoed die niet is veroorzaakt door eigen opzet of nalatigheid of door grootschalige natuurrampen ▸ Ook blijken zogeheten allriskverzekeringen lang niet zo’n uitgebreide dekking te kennen als de naam doet vermoeden. Groene pistes op de wintersportbestemming of noodweer op het tropische eiland? Helaas, bij slechte weersomstandigheden kan geen aanspraak worden gedaan op die allriskverzekering, zo blijkt uit het onderzoek.[1] ▸ Hij noemt een kunstverzekering een allriskverzekering. „Een schilderij vervang je niet zo gemakkelijk als een gestolen of beschadigde televisie.”[2] voor auto's: omvat behalve de wettelijke aansprakelijkheid voor schade bij anderen ook schade aan de eigen auto en sommige schade door eigen toedoen ▸ Jongeren tot 20 jaar betalen meer dan twee keer zo veel voor een autoverzekering als 30-plussers. Dit geldt voor zowel WA-verzekeringen als de uitgebreide allriskverzekering.[3] voor woningen: omvat vergeleken met standaard "extra uitgebreide verzekering" ook schade door eigen onhandigheid of kleinere calamiteiten ▸ Met de inboedelverzekering ben je ook verzekerd voor brand- en waterschade, stormschade vanaf windkracht 7, inbraak, beroving en vandalisme. Kies je voor een allriskverzekering, dan ben je hiernaast ook nog verzekerd voor schade door plotselinge onvoorziene gebeurtenissen. Schade door achterstallig onderhoud en schade die bewust door eigen toedoen is veroorzaakt zijn niet gedekt.[4] (bron: WikiWoordenboek)

Voeg een definitie toe.