allitereren

De volgende definities zijn er voor het woord allitereren

  • onovergankelijk (dichtkunst) beginnen met gelijke medeklinkers van twee of meerdere beklemtoonde lettergrepen of woorden binnen een uitdrukking, prozazin of vers (bron: WikiWoordenboek)

Voeg een definitie toe.