allerakeligst

De volgende definities zijn er voor het woord allerakeligst

  • heel vervelend en naar ▸ ' 'Dat zé je hebben,' praatte de juffrouw onaangedaan, had heel den stortvloed over haar hoofd laten gaan, ze had den naam van goed te kunnen dingen, liet Aaltje maar weêr aan haar ooren zingen; 'dat kan,' praatte ze amper en als ter loop; al vingerschikkend aan haar goeie koop, liet zij éen oog naar boven, naar het spionnetje wijen en weêr naar onderen glijen, blikte het knechtje tegen, die op stond, omdat hij juffrouw's zwijgende spraak allang verstond, weg naar de nieuwe loopjongen keek, achterin, wachtend zoo poepenooderig en allerakeligst min.[2] (bron: WikiWoordenboek)

Voeg een definitie toe.