ajour

De volgende definities zijn er voor het woord ajour

  • decoratie met openingen die licht doorlaten Bootvormen domineren de tentoonstelling - we zien in ajour uitgesneden stevens, prauwmotieven en miniatuurvaartuigen. De boot was bij deze zeevarende volkeren niet alleen van groot belang als vervoermiddel, zij was het model waarnaar de samenleving was geordend. De bevolking was onderverdeeld in waterhozers, loodsmannen en roergangers. Alleen wanneer deze groepen samenwerkten kon de gemeenschap functioneren en voortbestaan, of, in symbolische termen, werd 'de boot in de vaart gehouden'. Ook het dorpsplein had vroeger de vorm van een boot. [4]  (bron: WikiWoordenboek)

Voeg een definitie toe.