agendasetting

De volgende definities zijn er voor het woord agendasetting

  • het aankaarten van een onderwerp; het plaatsen van een punt op de agenda ▸ Dewael verklaarde vandaag in De Zevende Dag dat alle partijen het eerder eens waren geworden over de agendasetting. Hij noemt het respectloos tegenover de negen andere partijen dat N-VA die agenda plots op de helling plaatste. ‘De Roover probeerde het debat weg te kapen, nog voor de vragenronde.’ N-VA ontkent, bij monde van Sander Loones, dat er unanimiteit was over de agendasetting.[1] (bron: WikiWoordenboek)

Voeg een definitie toe.