afvoerweg

De volgende definities zijn er voor het woord afvoerweg

  • weg waarover overtollig materiaal verwijderd kan worden ▸ Het waterpeil in het stuwmeer bij de dam is sterk gestegen door hevige regenval. De dam zelf is intact, maar in de wand van de noodafvoer is door de immense druk van het water een gat geslagen. De milieugroepen voorzagen in 2005 al dat de afvoerweg in een noodsituatie ontoereikend zou zijn en stelden voor om de afvoer ingrijpend te verstevigen. Maar de plannen werden destijds van tafel geveegd, omdat met de uitvoering miljoenen dollars zouden zijn gemoeid.[1] (bron: WikiWoordenboek)

Voeg een definitie toe.