afkoopbaar

De volgende definities zijn er voor het woord afkoopbaar

  • de mogelijkheid hebbende om met één betaling een verplichting te laten vervallen Het simpelste is om het auteursrecht onvervreemdbaar te maken, niet afkoopbaar en niet overerfbaar: het vervalt vijftig jaar na creatie of openbaarmaking, of anders direct na overlijden.[1]  (bron: WikiWoordenboek)

Voeg een definitie toe.