afkalving

De volgende definities zijn er voor het woord afkalving

  • wegspoelen van stukken land door stromend water „Al vrij snel nadat het Lateraalkanaal begin jaren tachtig was aangelegd, nam de hoeveelheid water die er door moest toe. ..... Door de beplanting aan te passen werden de oevers beschermd. Maar die oplossing is uitgewerkt. Er heeft de afgelopen jaren toch uitslijting plaats waardoor [je] afkalving en verzakkingen ziet”, legt Frank Tijhuis, projectleider van het waterschap Regge en Dinkel. [2]  Rijkswaterstaat brengt de komende 4 jaar 48 miljoen kuub zand aan op en voor de kust. Dat moet afkalving van de kust voorkomen en bescherming bieden tegen overstromingen. Vooral bij de Waddeneilanden, Zeeland en de kop van Noord-Holland komt er veel zand bij. [3]  (bron: WikiWoordenboek)

Voeg een definitie toe.