afdamming

De volgende definities zijn er voor het woord afdamming

  • afsluiting van een waterloop door een dam Uit archiefonderzoek lijkt het meest waarschijnlijke scenario dat de drie schepen of te zijn gebruikt als deel van een landhoofd om meer water in het verzandende Noorderdiep te leiden, of te zijn gebruikt voor de afdamming van de monding in het Zuiderdiep. Het Noorder- en het Zuiderdiep zijn aftakkingen van de IJssel. [2]  Stranden in het Amerikaanse Louisiana en Texas hebben het moeilijk. Hier lopen de kusten met soms wel 15 meter per jaar terug. In Louisiana komt dit vanwege de Mississippi waar de zandaanvoer door afdammingen sterk is afgenomen. In Texas komt dat door grondwateronttrekking door de snelle groei van Houston. [3]  (bron: WikiWoordenboek)

Voeg een definitie toe.