adelstand

De volgende definities zijn er voor het woord adelstand

  • sociaal of juridisch afgebakende klasse mensen (edelen) die van oorsprong een bevoorrechte positie innam Ze zijn beiden nazaat van een katholieke koopman uit Amsterdam, Herman Braamcamp, die in de 18e eeuw naar Portugal verhuisde en daar in de adelstand werd verheven. In Lissabon is een straat naar de familie vernoemd, de Rua Braamcamp.[2]  Als prins Charles koning wordt, dan verheft hij Michael en Carole Middleton in de adelstand. De ouders van Kate, de vrouw van prins William, zullen dan waarschijnlijk graaf en gravin worden.[3]  (bron: WikiWoordenboek)

Voeg een definitie toe.