actinisch

De volgende definities zijn er voor het woord actinisch

  • (scheikunde) met betrekking tot elektromagnetische straling: een chemische reactie veroorzakend ▸ Het nieuwe Groene Boekje is enerzijds een uitbreiding van het boekje van 1954 en anderzijds heeft het de woordenschat van 1954 (circa 68 duizend ingangen), zij het in afgeslankte vorm. Want ongeveer veertienduizend verouderde ingangen zijn op basis van bovengenoemde selectiecriteria verwijderd. Voorbeelden zijn: aaneendriegen, aardappelstroop, accompagnateur, actinisch, afbiljoenen, aigrette, alferus, allongepruik, anglomaan, kaaischuimer, kafferpokken, kakkestoelemeien, kamenieren, kantiek, karnhond, karottenfabriek, kleums, kookvrouw, kostkind, kribbenkastje, quakershoed.[2] (bron: WikiWoordenboek)

Voeg een definitie toe.