aanwas

De volgende definities zijn er voor het woord aanwas

  • (waterbeheer) het groter worden door aanslibbing ▸ ⧖ Immers, het bestaan van begroeiing bewijst op een aanwassenden toestand, waarvan de oevereigenaar weldra de vruchten zou hebben geplukt, als hel Rijk niet met zijn kribben tusschen beide was gekomen. Verder wordt bepaald dat de ‘’’aanwas’’’ bevorderende werking van kribben zich uitstrekt stroomopwaarts over 1 1/2, stroomafwaarts over 2 1/2 maal de lengte van het werk[3] (bron: WikiWoordenboek)

Voeg een definitie toe.